W sobotę,  15 października  2016r.  w  Opolu  odbyło się  Walne  Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Opolskiego Okręgowego Związku Podnoszenia  Ciężarów.  Podczas  spotkania  udzielono absolutorium ustępującemu  zarządowi  i dokonano  wyboru  nowych  władz  na  kolejne 4 lata. 

Prezesem Opolskiego OZPC  został  ponownie  Ryszard  Szewczyk, wiceprezesem ds. sportowych – Bolesław  Kardela,  wiceprezesem ds.  organizacyjnych  - Jolanta Rożek,  wiceprezesem  ds.  sędziowskich  - Bartłomiej  Bonk,  członkiem  zarządu:  Piotr  Fałka.  Komisja  Rewizyjna:  Sebastian  Churas (przewodniczący),   Krzysztof  Siemion,  Wiesław  Włodarski (członkowie).

Delegatami  (5  mandatów)  na  Zjazd  Sprawozdawczo-Wyborczy   Delegatów  Polskiego  Związku Podnoszenia  Ciężarów,  który  odbędzie  się  w Warszawie  17 grudnia 2016r.  zostali:  Bartłomiej Bonk,  Ryszard  Szewczyk  (kandydaci  do Zarządu PZPC),  Sebastian  Churas  (kandydat  na  członka Komisji  Rewizyjnej  PZPC),  Krzysztof  Siemion,  Bolesław Kardela.   Rekomendację  na  członka  Komisji Sędziowskiej PZPC  otrzymał  Stefan  Fałek.

Ponadto delegatem  na  Zjazd  Sędziowski   została  wybrana  Emilia Cichowska.


Sponsorzy